Video Connection There are 224 products.

Subcategories

 • Video Wireless Connection
 • MATRIX SWITCH
 • SWITCHER / SELECTOR

  สวิชท์สลับสัญญาณวิดีโอ

 • SPLITTER

  ตัวแยกสัญญาณวิดีโอ กระจายสัญญาณภาพ ออกหลายจอ

 • EDID EMULATOR

  EDID Emulator คือ อุปกรณ์จำลองข้อมูลการแสดงผลต่าง ๆ ของจอมอนิเตอร์ LCD/LED หรือ โปรเจคเตอร์ เช่น ความละเอียด, ค่าแสงสว่าง และค่าอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการแสดงผล ช่วยแก้ปัญหาภาพไม่ออกจอ เมื่อมีการต่อสายระยะไกล

 • VIDEO/TV WALL
per page
Showing 1 - 16 of 224 items
Showing 1 - 16 of 224 items