Shipments 

การจัดส่งสินค้า


**สินค้าบางรายการอาจมีค่าขนส่งเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบทุกครั้งก่อนการจัดส่งสินค้า


วิธีการและระยะเวลาในการจัดส่ง

  • ในเขตกรุงเทพ จัดส่งโดย รถบริษัท หรือ บริการไปรษณีย์ไทย 
  • จังหวัดอื่นๆ  บริการโดยขนส่ง มาตราฐาน ตามรายชื่อดังนี้  NTC , HWL , SD EXPRESS, NIM Express หรือ บริการไปรษณีไทย

  • กรณีทำรายการสั่งซื้อภายในวันเสาร์ก่อนเวลา 15.00 น. สินค้าจะจัดส่งภายในวันจันทร์ กรณีทำรายการวันอาทิตย์สินค้าจะจัดส่งในวันอังคาร
  • **หมายเหตุ:
  • สินค้าบางรายการอาจใช้ระยะเวลาในการรอผลิตสินค้า และอาจส่งผลให้ มีการจัดส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้
  • การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า (Track Order) ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของคุณได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Call Center 080-588-9408 หรือ Email: ssaudiocable@gmail.com