บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

สำนักงานเลขที่ 110/788 ซอยเคหะร่มเกล้า27  แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร.02-0206359 แฟกซ์ 02-915-1652 , 080-588-9408 (AIS) 

เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 0105558013591

Email : ssaudiocable@gmail.com

Email : sale@ss-cable.com , info@ss-cable.com

LINE  : ssaudio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promotion : เงื่อนไขตามบริษัทฯ กำหนด