Gigabit Switching HUB มีีสินค้า 7 รายการ

Showing 1 - 7 of 7 items
 • คุณสมบัติที่โดดเด่น: พอร์ตRJ-45 5 ช่องสำหรับการเชื่อมต่อ แบบกิ๊กกะบิท เลือกความเร็วในการเชื่อมต่ออัตโนมัติ รองรับการสลับสายอัตโนมัติ(ไขว้/ตรง) เทคโนโลยีอีเธอร์เน็ตเขียวช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 70% การควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลให้ราบรื่นตามมาตรฐาน IEEE 802.3x ออกแบบสำหรับตั้งโต๊ะหรือแขวนผนัง ตัวอุ ปกรณ์ทำจากพลาสติก ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าก่อนใช้งาน...

  750.00 ฿
 • คุณสมบัติที่โดดเด่น: พอร์ตRJ-45 8 ช่องสำหรับการเชื่อมต่อ เลือกความเร็วในการเชื่อมต่ออัตโนมัติ 10/100/1000Mbps รองรับการสลับสายอัตโนมัติ(ไขว้/ตรง) เทคโนโลยีอีเธอร์เน็ตสีเขียวช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 80% ออกแบบสำหรับใช้ตั้งโต๊ะ ตัวอุปกรณ์ทำจากพลาสติก ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าก่อนใช้งาน สามารถเสียบและใช้งานได้ทันที

  990.00 ฿
 • Quick view
  2,790.00 ฿

  คุณสมบัติที่โดดเด่น: พอร์ตการเชื่อมต่อ 16 พอร์ต  ความเร็วในการรับส่งข้อมูล10/100/1000Mbps  นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 15% *  รองรับเรียนรู้หลายเลขประจำอุปกรณ์ด้วยตนเอง การสลับสายอัตโนมัติ และการเลือกการเชื่อมต่ออัตโนมัติ การออกแบบให้ใช้งานแบบเสียบและเล่น

  2,790.00 ฿
 • Quick view
  3,290.00 ฿

  คุณสมบัติที่โดดเด่น: การเชื่อมต่อแบบ RJ45  16 พอร์ต RJ45 ความเร็ว 10/100/1000Mbps นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 15% รองรับอยู่ MAC เรียนรู้ด้วยตนเองและรองรับการสลับสายอัตโนมัติ(ไข้ว/ สลับ) ติดตั้งกับตู้แร็คมาตรฐาน 19 นิ้ว ตัวอุปกรณ์วัสดูทำจากเหล็ก

  3,290.00 ฿
 • Quick view
  3,450.00 ฿

  คุณสมบัติที่โดดเด่น: พอร์ตการเชื่อมต่อ 24 พอร์ต  ความเร็วในการรับส่งข้อมูล10/100/1000Mbps  นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 25% *  รองรับเรียนรู้หลายเลขประจำอุปกรณ์ด้วยตนเอง การสลับสายอัตโนมัติ และการเลือกการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ออกแบบมาใช้งานลักษณะเสียบและเล่น

  3,450.00 ฿
 • Quick view
  3,850.00 ฿

  คุณสมบัติที่โดดเด่น:  พอร์ตการเชื่อมต่อ 24 พอร์ต  ความเร็วในการรับส่งข้อมูล10/100/1000Mbps  นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 25% *  รองรับเรียนรู้หลายเลขประจำอุปกรณ์ด้วยตนเอง การสลับสายอัตโนมัติ และการเลือกการเชื่อมต่ออัตโนมัติ สามารถใส่ตู้แรคมาตรฐาน19นิ้ว ตัวอุปกรณ์ทำจากเหล็ก

  3,850.00 ฿
 • Quick view
  15,200.00 ฿ 15,500.00 ฿

  คุณสมบัติที่โดดเด่น: พอร์ตการเชื่อมต่อ48 พอร์ต  ความเร็วในการรับส่งข้อมูล10/100/1000Mbps  รองรับเรียนรู้หลายเลขประจำอุปกรณ์ด้วยตนเอง การสลับสายอัตโนมัติ(ไขว้/ตรง) รองรับการติดตั้งกับแร็คมาตรฐาน 19 นิ้วตัวอุปกรณ์ทำจากเหล็ก

  15,200.00 ฿ 15,500.00 ฿
  ราคาลดลง!
Showing 1 - 7 of 7 items