เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ชำระเงินสดกับพนักงานจัดส่งของ 

  ลูกค้าสามารถชำระเงินสดกับพนักงานจัดส่งของ เมื่อได้รับสินค้า โดยพนักงานจะทำการยืนยันเวลาก่อนดำเนินการจัดส่ง 

2.ชำระด้วยบัตรเครดิตกับพนักงานจัดส่งของ 

   ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกับพนักงานจัดส่งของ

3. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

   ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เอทีเอ็มหรืออินเตอร์เน็ต โดยหลังการชำระเงิน กรุณาเลือกวิธีการส่ง    หลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
  •  สแกนใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) หลังโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็มและส่งอีเมลมาที่  ssaudiocable@gmail.com

  •  จับภาพหน้าจอ (Print Screen), ส่งเป็นไฟล์ word, pdf. หลังโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งและส่งอีเมลมาที่  ssaudiocable@gmail.com


How To Pay

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ถ.เคหะร่มเกล้า  เลขที่บัญชี 657-2-25703-5
ชื่อบัญชี บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล  จำกัด

 

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า เลขที่บัญชี 085-7-10081-2

ชื่อบัญชี บริษัท เอสเอส ออดิโอ แอนด์ เคเบิล  จำกัด